CENNIK

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Wszystkie ceny są do uzgodnienia w zależności od ilości zamawianych usług oraz szczegółów każdej sprawy.

Cała kwota nie jest pobierana z góry. Ofrujemy klientom rozliczenie etapowe według wykonanych usług.

Cennik

 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy – 300 ( 200 )
  • Zgłoszenie wolnego miejsca pracy – 150
  • Złożenie i odbiór Oświadczenia – 200
 2. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – 300 ( 200 )
 • Zgłoszenie wolnego miejsca pracy – 150
 • Złożenie i odbiór Informacja starosty – 200
 1. Zezwolenie Wojewody na Pracę Typ A ( Pełna usługa – do Uzyskania Decyzji )
  • Po trzech przepracowanych miesiącach – 900 ( 700 )
  • Z uzyskaniem Inf. Starosty – 1200 ( 1000 )
 2. Pobytu Czasowy ( Pełna usługa – do Uzyskania Decyzji )
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
   • Po trzech przepracowanych miesiącach lub Inf. Starosty uzyskuję pracodawca – 1800 ( 1500 )
   • Z uzyskaniem Inf. Starosty – 2100 ( 1800 )
 • Wysokie Kwalifikacje – 1500 ( 1300 )
 • Pracownik Delegowany  – 1500 ( 1200 )
 • Prowadzenie Dz. Gospodarczej – 2700 ( 1800 – 3500 )
 • Studia – 1100 ( 900 )
 • Badania Naukowe – 1500 ( 1200 )
 • Pobyt z rodziną – 1500 ( 1800 – 1200 )
 • Ofiara Handlu Ludźmi- 1100 ( 2100 – 500 )
 • Krótkoterminowy pobyt – 2700 ( 2100 – 4500 )
 • Inne Okoliczności – 2100 ( 1500 – 2400 )
 1. Pobyt Stały ( Pełna usługa – do Uzyskania Decyzji )
  • Karta Polaka – 1800 ( 2100 – 1500 )
  • Polskie Pochodzenie – 2100 ( 2400 – 1800 )
  • Dziecko Obywatela lub Cudzoziemca – 1800 ( 2400 – 1500 )
  • Małżeństwo 3 lata z obywatelem – 2100 ( 2400 – 1800 )
  • Pozostałe podstawy – 2100 ( 2400 – 1800 )
 2. Badania Genealogiczne – 1500 ( 2700 – 700 )
 3. Pobyt Rezydenta UE ( Pełna usługa ) – 2400 ( 2700 – 2100 )
 4. Obywatelstwo ( Pełna usługa – do Uzyskania Decyzji )
  • Nadanie Obywatelstwa przez Prezydenta  – 3000 ( 4200 – 2100 )
  • Uznanie za obywatela – 2400 ( 2700 – 1800 )
 5. Wymiana Karty Pobytu – 350 ( 500 – 200 )
 6. Wpisanie do Ewidencji Zaproszeń – 600 ( 800 – 400 )
 7. Anulowanie Deportacji – 800 ( 1600 – 500 )
 8. Sąd
  • Zwolnienie do zawarcia Małżeństwa – 900 ( 1200 – 600 )
  • Zaświadczenie o Niekaralności – 100 ( 150 – 50 )
 9. Urząd Stanu Cywilnego
  • Umiejscowienie Aktów Stanu Cywilnego – 50 ( 200 – koszt łączny za dokument )
  • Uzyskanie Wyciągu Aktu Stanu Cywilnego – 50 ( 70 – 35 )
  • Ustalenie Terminu Ślubu – 350 ( 800 – 200 )
 10. Urząd Skarbowy
  • Zaświadczenie o Niezaleganiu – 70 ( 150 – 50 )
  • Czynny Żal – 70 ( 150 – 50 )
  • Obliczenie i Złożenie PIT-ów – 70 ( 150 – 50 )
 11. UM Wydział Komunikacji
  • Wymiana Prawa Jazdy – 450 ( 1600 – pilne )
  • Samochodu – 450 ( 800 – 250 )
  • ITD – Świadectwo Kierowcy – 350 ( 500 -200 )
 12. UM EwidencUM ja Ludności
  • Uzyskanie PESEL
   • Posiadacz Pobytu Stałego  – 400 ( 800 – 200 )
   • Bez Pobytu ( dorosła osoba ) – 600 ( 1000 – 400 )
   • Nieletnia Osoba  – 400 ( 600 – 200 )
  • Uzyskanie Dowód Osobisty – 350 ( 800 – 250 )
  • Uzyskanie Paszport – 350 ( 800 – 300 )
 13. Zezwolenie na Nabycie Nieruchomości – 1000 ( 1500 – 500 )
 14. Konsulat UA w RP
  • Dokument Wyjazdowy – 200 ( 300 – 100 )
  • Rejestracja w Konsulacie – 150 – ( 300 – 150 )
 15. Rejestracja ePUAP  – 250 ( 350 – 150 )
 16. Rejestracja Działalności Gospodarczej – 420 ( 600 – 300 )
 17. Rejestracja Sp. z o. o. – 3500 ( 4700 – 2700 )
 18. Rejestracja w KRAZ i inne  – 200 ( 500 – 100 )
 19. Konsultacje – Wstępna – 130 ( 250 – 50 )
 20. Konsultacja z Analizą Dokumentów – 250 ( 500 – 100 )
 21. Skompletowanie dok-ów do złożenia w urzędzie – 550 ( 700 – 300 )
 22. Wypełnienie Wniosku o Pobyt – 350 ( 550 – 200 )
 23. Złożenie Wniosku o Pobyt Kancelaria – 200 ( 250 – 100 )
 24. Złożenie Wniosku z Klientem – Urząd – 750 ( 1150 – 350 )
 25. Sporządzenie odwołania – 350 ( 1100 – 150 )
 26. Przegląd Akt Sprawy  – 350 ( 600 – 250 )
 27. Tłumaczenie Ustne / Przesłuchanie – 150 ( 300 – 100 )
 28. Sporządzenie Pełnomocnictw i Dokumentów
  • Samochód – 100
  • Dla działań za granicą – 150 ( 200 – 100 )
  • Zgoda na Dziecko – 130 ( 150 – 100 )
  • Sporządzenie Innego Dokumentu – 150 ( 300 – 50 do uzgodnienia )
 29. Uzyskanie dodatkowych Informacji lub Dokumentów – 250 ( 500 – 50 – do uzgodnienia )
 30. Wykonanie Zdjęć Biometrycznych – 40 ( 50 – 20 )
 31. Delegacja Pracownika doba  – 300 ( 450 – 200 )
POBYT
EWS