DLA PRACODAWCY

Prowadzisz własny biznes i chcesz zatrudnić cudzoziemca?

Nie masz czasu na załatwienie formalności?

Nasza firma zajmie się tym!

Pomożemy zdobyć wiedzę dotyczącą procesu  legalizacji pobytu i pracy pracowników zza granicy i ich rodzin.

Przedstawimy praktyczne wskazówki właściwej współpracy z urzędami oraz kompletowaniem wymaganej dokumentacji.

Zwracając  do profesjonalistów, uchronisz się przed skutkami prawnymi wynikającymi z nielegalnego zatrduniania cudzoziemców.

Świadczymy takie usługi:

  • Sporządzanie i składanie wniosków, oraz reprezentacja pracodawcy i uzyskanie informacji od właściwego starosty.
  • Sporządzanie i składanie wniosków, oraz reprezentacja pracodawcy i uzyskanie zezwolenia na pracę.
  • Sporządzanie i składanie wniosków, oraz reprezentacja pracodawcy i uzyskanie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, umawiamy terminy złożenia wniosku o zezwolenie na pracę lub wniosku o pobyt czasowy i pracę.

Nadzorujemy terminy ważności zezwoleń na pracę, wiz i kart pobytu cudzoziemców, udzielamy porad prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do podjęcia pracy przez osoby z krajów spoza UE.

POBYT
EWS