KARTA POLAKA

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do Narodu Polskiego i przyznający mu szereg istotnych uprawnień ułatwiających funkcjonowanie w Polsce.

Cudzoziemiec, który ma Kartę Polaka może:

bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; wiza taka nie będzie uprawniała jednak cudzoziemca do wjazdu do innych krajów niż Polska;
podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę ;
prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
uczyć się bezpłatnie w polskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
korzystać z 37% ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków zagranicą.

Trzeba pamiętać jednak, że otrzymanie Karty Polaka nie oznacza:

przyznania obywatelstwa polskiego;
przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
prawa do przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Polaka nie jest także dokumentem stwierdzającym tożsamość cudzoziemca, nie zastępuje zatem dowodu tożsamości (ID) czy paszportu.

http://www.yourpoland.pl

POBYT
EWS