1. Pomoc w uzyskaniu karty Pobytu Czasowego:

  1.1.  Na pobyt Czasowy i Pracę

  1.2.  W celu prowadzenia Działalności Gospodarczej

  1.3.  W celu kształcenia się na Studiach lub podjęcie Nauki

  1.4.  Łączenie rodzin

  1.5.  Ze względu na inne okoliczności

  1. Pobyt stały:

  2.1.  Z Karty Polaka

  2.2.  Na podstawie polskiego pochodzenia

  1. Pobyt Rezydenta Długoterminowego UE
  2. Uzyskanie Obywatelstwa Polskiego poprzez:

  4.1.  Nadanie obywatelstwa Polskiego

  4.2.  Uznanie za obywatela RP

  1. Uzyskanie Zezwolenia na Pracę:

  5.1.  Zezwolenia od Wojewody Typ A

  5.2.  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy z PUP

  5.3.  Uzyskanie zezwolenia typ S

  5.4.  Opinia (Informacja) Starosty z PUP

  1. Uzyskanie numeru PESEL
  2. Założenie Profilu Zaufanego dla ePUAP
  3. Powszechny Spis Ludności
  4. Urząd Skarbowy:

  9.1.  Rozliczenie PITu 37

  9.2.  Uzyskanie Zaświadczenia o Niezaleganiu w podatkach

  9.3.  Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej CFR1

  1. Консульський облік
  2. Wymiana karty pobytu
  3. Umiejscowienie zagranicznych Aktów stanu cywilnego
  4. Tłumaczenia przysięgłe z języka Ukraińskiego i Rosyjskiego
  5. Rejestracja firm:

  14.1.  Działalność Gospodarcza

  14.2.  Spółka  z o. o.

  1. Pomoc w Zawarciu Małżeństwa (Ślub): Sąd, USC
  2. Napisanie różnego rodzaju upoważnień: na wywóz dziecka, na wyrobienie dokumentów podróży dla dzieci, itp.