O NAS

Nasz zespół prowadzi działalność od 2008 roku. Pomagamy cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski, załatwić wszelkie formalności związane z pobytem w nowym kraju.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach:

Legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Zezwolenia na pracę.

Karty pobytu

Karty Polaka

Tłumaczeń przysięgłych

Pomocy w rozliczeniach podatkowych cudzoziemców

Poszukiwania mieszkań do wynajęcia i kupna, formalności związanych z mieszkaniem oraz meldunkiem

Zakładania firm, spółek,

Zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU

Wymiany prawa jazdy

Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa

Nostryfikacji dyplomów

Aktów ślubu, wpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach

Zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych

Wymiany dokumentów

Dokumentów archiwalnych

 

Dopasujemy swoje usługi do potrzeb i preferencji klienta. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i do firm, zatrudniających cudzoziemców.

Gwarantujemy atrakcyjne ceny, profesjonalną obsługę oraz zadowolenie klienta z wykonywanych przez nas usług.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem.

POBYT
EWS