TŁUMACZENIA

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Pracy tłumacza przysięgłego wymagają dokumenty, które posiadają moc prawną i mają tę moc zachować po dokonaniu przekładu. Są to zatem pisma potwierdzające zatrudnienie, papiery samochodowe niezbędne przy rejestracji pojazdu w kraju, zaświadczenia dotyczące stanu cywilnego i danych osobowych, dokumenty prawne. Bez tłumaczenia uwierzytelnionego nie obejdziemy się również w momencie składania obcojęzycznych dokumentów w bankach i innych instytucjach finansowych.

A kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

We wszystkich innych sytuacjach, czyli takich gdy przetłumaczony dokument będzie używany poza instytucją państwową, nie ma potrzeby korzystania z pomocy tłumacza przysięgłego. Wystarczy wówczas rzetelny i doświadczony tłumacz zwykły, który będzie równie skuteczny, a ponadto zauważalnie tańszy.

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego lub zwykłego?

Chcesz przetłumaczyć instrukcję obsługi do sprzętu, który dostałeś od znajomego zza granicy? A może potrzebujesz przełożyć na język polski pismo urzędowe?
Skontaktuj się z nami!

POBYT
EWS